English | Tiếng Việt

How To Take the Bodhisattva vow with Hungkar Dorje Rinpoche

Arrange yourself for about 30 minutes and find a quiet place where you will not be distracted.

When the time comes, give yourself full attention to your total being for the next 30 minutes.

No webcast, No mantra to recite, bring your mind to the total present and sincerely think as follows:

I want to take the bodhisattva vow for the benefit of beings, so that I will become a bodhisattva, like Manjushri, who benefits beings, and eventually become like Shakyamuni Buddha, the fourth Buddha of our eon, who has greater courage and activity than all the other thousand buddhas of this eon.

Then you should think that you have truly obtained this vow within your being.

Thank you Tulku Hungkar Sang!

Bodhisattva Vow Ceremony
Location Local time Date
Golog (Tibet) 11:00 AM February 5
Ha Noi/Ho Chi Minh (Vietnam) 10:00 AM February 5
Moscow (Russia) 7:00 AM February 5
Toronto (Canada) 10:00 PM February 4
Seattle/California (US) 7:00 PM February 4
New York (US) 10:00 PM February 4

Hungkar Rinpoche

News

Webcast
Phap Van Temple

Offering to Logchen Rabjam (Longchenpa) Ceremony

OOffering to Lama Sang Anniversary

2017 Teaching Tour

Việt Nam


Hà Nội

September 26, 2017

Đến sân bay Nội Bài 6:20pm


Sept 27-30, 2017

Chùa Sủi:

Lể cầu nguyện quốc thái dân an, hòa binh thế giới, cầu siêu, thuyết giảng về chư Phật, Bồ Tát, cúng dường chư Phật, giới thiệu dòng truyền thừa Longchen Nyingthig của Phật giáo Kim Cang Thừa, cúng dường đèn.

9:30 Phóng sanh trên sông Hồng.

2:00pm Gới thiệu về dòng truyền thừa Longchen Nyingthig, cúng tsok và quy y


October 1, 2017

Chùa Trung Hậu

9:30 Thuyết giảng về ý nghĩa về các nghi lể cúng dường chư Phật, Bồ Tất và cúng dường đèn.

2:00pm Cách sắp đặt bàn thờ theo truyền thống Kim Cang Thừa, cúng dường khói và cúng tsok.


October 3, 2017

Chùa Ba Vàng:

9:30 Thuyết giảng pháp tu Phật Dược Sư

2:00pm Quán đảnh Phật Dược Sư, cúng tsok

Phùng Ngọc Hồng:
Tel. 0983 58 5966
Email: honghanvnjsc@gmail.com
Đoàn Duy Hà:
Tel. 0988 99 1313
Email: hapvcr@gmail.com


Saigon


Thứ Tư ngày 11/10/2017

Chùa Pháp Vân

16 Lê Thúc Hoạch, quận Tân Phú
09:30 - 11:30: Lễ cầu nguyện Monlam Dzambhala
13:30 - 15:30: Lễ cầu nguyện Monlam Dzambhala (tiếp tục)


Thứ Năm ngày 12/10/2017

Chùa Pháp Vân

09:30 - 11:30: Lễ cầu nguyện Monlam Dzambhala (tiếp tục)
13:30 - 15:30: Lễ Cúng Dường Mandala, Cúng Dường Tsog


Thứ sáu ngày 13/10/2017

09:00 - 11:00: phóng sinh trên sông Saigon
Nếu muốn lên tàu xin vui lòng đăng ký.

Diệp Trần: Tel. 0903 75 3363

Chương Trình


USA

Rinpoche will arrive in the US on 25th at SFO on United at 9 AM.

Rinpoche will leave the US on Thursday, Nov. 2 from SFO also on United at 11:40 AM

No teachings this time.